Algemene voorwaarden

Bij het maken van een reservering gaat u accoord met onze Algemene Voorwaarden.

Algemeen
Deze algemene reservering- en huurvoorwaarden vormen onderdeel van de overeenkomst tussen u (hierna te noemen de huurder) en ons (hierna te noemen verhuurder)
Met de boeking gaat huurder akkoord met de hieronder vermelde voorwaarden.

Reserveren
Huurder kan per email of telefonisch reserveren, deze reservering wordt door verhuurder
per e-mail bevestigd.
Vervolgens ontvangt u een voorlopige reserveringsbevestiging per mail.
Mocht u boeken via een boekingsbureau dan krijgt u de bevestiging via het desbetreffende bureau.

Reserveren is mogelijk voor:
In het voor en na-seizoen, minimaal 3 nachten. Tijdens het hoogseizoen vanaf half juni tot half september kunt u de woning alleen per week huren (van Zaterdag tot Zaterdag)
Voorbeeld:
Weekend van vrijdagmiddag 14.00 uur tot maandagochtend 10.00 uur. (voor- & naseizoen)
Midweek van maandagmiddag 14.00 uur tot vrijdagochtend 10.00 uur (voor- & naseizoen)
Alle dagen van de week met een minimum van 3 nachten van 14.00 uur tot … 10.00 uur (voor- & na seizoen)

Betaling
Bij ontvangst van deze bevestiging dient de huurder binnen 7 dagen na dagtekening van de bevestiging een aanbetaling van 25% van de huursom op rekening van de verhuurder over te maken.
Bij overschrijding van de aanbetalingtermijn (zonder bericht van de huurder) behoudt de verhuurder zich het recht voor om de reservering als ontbonden te beschouwen en het huis weer vrij te geven voor verhuur.

Restbetaling van de totale huursom, inclusief bijzondere kosten (schoonmaak, linnengoed, toeristenbelasting, huisdier ) dient 6 weken voor aankomst overgemaakt te zijn op rekening van verhuurder. Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt verhuurder zich het recht voor om de huurovereenkomst te ontbinden waarna er geen restitutie van de aanbetaling zal plaats vinden.
De reservering wordt als definitief gezien als de aanbetaling 25% en het restbedrag van de huursom 75% + bijkomende kosten zijn overgemaakt. Bij een reservering met een aankomst datum binnen 6 weken, wordt gevraagd direct het totaal bedrag af te rekenen.
Betalingen via Boekingsbureau hiervoor gelden de regels van het boeking bureau. 

Roken.
Het is verboden te roken in huis, buiten op het terras kan er gerookt worden.
Schade aan de woning of meubilair veroorzaakt door de huurder, kan worden verhaald op de huurder.

Aankomst en vertrek
U kunt de sleutel ophalen bij de VVV in Zandvoort (zie reserveringsbevestiging)
De VVV is geopend;
Maandag t/m. Vrijdag vanaf 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.
U kunt de zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur uw sleutel halen.
Op zondagen is de VVV gesloten! 
U kunt woning vanaf 14.00 uur betrekken. ( i.v.m schoonmaakwerkzaamheden van het huisje kunnen wij geen uitzondering maken)
Vertrek uit de woning niet later dan 10.30 uur, sleutel afgeven bij de VVV.
Mocht u (onverwachts) later dan 17.00 uur arriveren neemt u dan bijtijds contact op met de VVV Zandvoort tel. 0031235717947 indien g.g.h. met mijn hulp Fadila 0031644511608 er wordt dan (bij uitzondering) een ander sleuteladres geregeld.

Annulering
Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten!
Annulering dient door huurder schriftelijk te worden doorgegeven aan huurder.
Annulering geldt alleen indien er schriftelijk een legitieme reden kan worden doorgegeven (ziekte, overlijden, medische beperkingen).

Annuleringskosten:
Bij annulering vanaf 120e dag tot en met de 42e dag 25% van de huurprijs
Bij annulering vanaf de 42e dag tot en met de 28e dag voor aankomst 60% van de huurprijs
Bij annulering vanaf de 28e dag tot en met de dag van aankomst 90% van de huurprijs
De mogelijkheid bestaat om in goed overleg met de verhuurder, de reservering te verplaatsen naar een andere datum!

Annulering Verhuurder
Indien enige omstandigheid (waaronder overmacht) verhuurder noopt tot annulering van het al gehuurde huis, zal huurder hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld. Het reeds door huurder betaalde bedrag zal worden gerestitueerd. Huurder heeft niet meer of ander recht dan het reeds betaalde bedrag.

Huisdier
Er mogen maximaal (op aanvraag) 2 huisdieren mee in de woning.
Huisdieren mogen niet op de banken en bedden!
Huurder wordt verzocht om zelf tussendoor, buiten de eindschoonmaak om, te stofzuigen.
Schade aan en vlekken in het meubilair veroorzaakt door de huisdieren worden verhaald op de huurder.

Bijkomende kosten / waarborgsom (zie prijsoverzicht)
De huurprijs is inclusief, gas,licht, water en Internet (WIFI)
Handdoeken zijn inclusief!
Toeristenbelasting exclusief
Beddengoed kan gehuurd worden
Huisdier exclusief
Eindschoonmaak verplichte kosten

Er wordt geen waarborgsom gevraagd.
De verhuurder kan echter de huurder aansprakelijk stellen, indien er zichtbare schade aan
de woning, inrichting en meubilair is aangericht.
Huurder tekent bij aankomst een formulier met verklaring dat hij alles in goede staat aantreft!
Indien er duidelijke gebreken zijn wordt dit direct aangegeven op het formulier.
Schade veroorzaakt door huurder moet direct door huurder worden vergoed aan verhuurder.

Gebruik en aansprakelijkheid
Het vakantiehuisje in Zandvoort is ingericht voor max. 5 personen en een kind van 0 tot 3 jaar.
Het is niet toegestaan om meer personen in het vakantiehuis onder te brengen en/of te laten overnachten dan vermeld op de reserveringsbevestiging, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is met de verhuurder.
Bij schending kan de verhuurder alle huurders verzoeken te vertrekken! In dat geval wordt er geen geld terug gegeven.

Huurder draagt gedurende de huurperiode zorg voor het huurobject en is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt tijdens het verblijf. Er wordt geen borg gevraagd, bij aankomst dient de huurder een checklist in te vullen.
Alle schade en vermissing aan het huurobject, ontstaan door toedoen of nalatigheid van de huurder dient door huurder aan verhuurder te worden vergoed.
Calamiteiten en schade dienen direct door huurder aan verhuurder gemeld te worden.
Niet gemelde schade kan (achteraf) op de huurder worden verhaald.

Gebreken aan elektrische installaties en apparatuur kunnen worden gemeld aan de verhuurder.
De verhuurder zal er zorg voor dragen, dat reparaties of vervanging zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Reparaties of vervanging ervan geven de huurder geen recht op restitutie van de huursom of een deel ervan.

Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel, schade, diefstal of verlies van eigendommen van huurder.
Het huisje is in oude stijl gerenoveerd en heeft b.v. geen trapleuning en andere speciale voorzieningen!

Eindschoonmaak
U betaalt verplicht voor de eindschoonmaak, dit zorgt ervoor dat iedere huurder in een schoon en opgeruimd huis komt.
U dient zelf het huis bezemschoon en opgeruimd achter te laten;
– Alle servies en bestek schoon opgeborgen of in de vaatwasser
– Apparatuur schoon
– Badkamer schoon, toilet gereinigd
– Ramen en deuren gesloten
– Verwarming weer op 15 graden zetten
– Vuilnis buiten in de daarvoor bestemde bakken deponeren
Gastenhandleidingen en documentatie welke in het huis door verhuurder aan huurder ter beschikking worden gesteld, dienen als service aan huurder te worden gezien en behoren tot de huisraad.